CERTYFIKATY I PROJEKTY UNIJNE


Firma zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logo_unia

Nazwa projektu

Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycję

Numery projektów

SPOWKP/2.3/2/02/737
Automatyczna linia lakiernicza

SPOWKP/2.3/2/02/719
Dwie sztuki centrum obróbcze + strugarka czterostronna

SPOWKP/2.3/2/02/743
Centrum obróbcze + strugarka czterostronna